Szkolenia z zarządzania czasem – od strony prawnej

Szkolenia z zarządzania czasem – od strony prawnej

Zanim wpiszesz w wyszukiwarkę frazy: trener zarządzania czasem, zarządzanie czasem szkolenia, trener efektywności, czy inną, której ofert szukasz, warto poczytać co na temat szkoleń mówi Kodeks Pracy.

Zakładam, że wszyscy myślimy pozytywnie. Zakładam, że masz samych dobrych pracowników i inwestujesz w istniejącą kadrę i samego siebie. W ten sposób nie tylko oszczędzasz pieniądze na przeprowadzanie nowych rekrutacji, ale również inwestujesz w rozwój pracowników, którzy są już częścią firmy. To godni zaufania ludzie i jeżeli zajmie się nimi jakiś trener zarządzania sobą w czasie, sprzedadzą więcej produktów i usług, wygenerują większy zysk. A każda firma chce po prostu zarabiać więcej…
Wiem, że tak właśnie jest u Ciebie i znajomość prawa tylko Ci w tym pomoże.

W Kodeksie Pracy możesz przeczytać, że pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom możliwość doskonalenia zawodowego i dalszej edukacji.
W rozumieniu przepisów KP podnoszenie kwalifikacji zawodowych polega na zdobywaniu lub uzupełnianiu wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
Przepisy KP dotyczą wszystkich pracowników jednakowo. Oba przypadki, zarówno gdy pracownik został skierowany na szkolenie przez pracodawcę i gdy rozpoczął dokształcanie z własnej inicjatywy za zgodą pracodawcy są traktowane tak samo.

Szkolenie – kto inwestuje?

To wolny kraj, bywa różnie, zależnie od wewnętrznych uzgodnień. Zawsze jednak warto wiedzieć, że:

Pracodawca nie ma obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze szkoleniem pracownika. Jest to jednak inwestycja przynosząca korzyści. Ma więc prawo i może opłacić nie tylko szkolenie, ale również koszt podręczników lub zapewnić zakwaterowanie na czas szkolenia.

Ma również prawo w określonych wypadkach domagać się od pracownika zwrotu poniesionych kosztów szkolenia. W praktyce często funkcjonują tzw. okresy lojalnościowe. Za jakiś pakiet szkoleń, przykładowo: zarządzanie zadaniami, wyznaczanie celów, samodyscyplina i skuteczne działanie – pracownik zobowiązuje się, że nie odejdzie z firmy przez określony czas po ukończeniu szkolenia. Takie zobowiązanie nie może trwać dłużej niż 3 lata.

Gdy pracownik odejdzie z pracy przed upływem okresu lojalnościowego, pracodawca może go poprosić o zwrot poniesionych kosztów.
Przeważnie nie jest to cała kwota. Jeżeli zatrudniony przepracował część z umówionego okresu, w praktyce, kwotę do zwrotu oblicza się proporcjonalnie.

Umowa jest najważniejsza

Niezależnie czy kierujesz swoją kadrę na szkolenia, czy jesteś pracownikiem biorącym w nich udział, jeżeli w grę wchodzi okres lojalnościowy – w pierwszej kolejności powinieneś zadbać o zawarcie umowy szkoleniowej pracodawca-pracownik.
Najkorzystniej by umowa taka była zawarta w formie pisemnej. Brak takiego dokumentu to trudności w dochodzeniu roszczeń w razie sporu między wami, który oby nigdy nie nastąpił.

Umowa szkoleniowa powinna zobowiązywać pracownika do pozostania w stosunku pracy w trakcie szkolenia. Czas po ukończeniu szkolenia – to zależy od tego co indywidualnie postanowicie.
Każdy pracownik powinien znać koszty szkolenia oraz te, które wspólnie określimy jako podlegające ewentualnemu zwrotowi. Ponadto umowa powinna regulować zasady zwrotu, czyli termin i sposób zapłaty.
Przy uwzględnieniu specyfiki sporów w sprawach z zakresu prawa pracy, zwłaszcza gdy firma ponosi znaczne koszty na kształcenie pracowników, warto dochować staranności i skrupulatności spisując taka umowę szkoleniową. To zabezpieczy Cię niezależnie od tego czy jesteś szefem, czy podwładnym.

Ktoś odmówił wzięcia udziału w coachingu, szkoleniu? Upss…

Taka odmowa zawsze może Cię spotkać, ale są i konsekwencje…
W zależności od organizacji czasu, jeżeli szkolenie pracowników ma się odbywać w godzinach pracy i pracodawca wydał polecenie uczestniczenia w nim, to trzeba wykonać polecenie szefa. Nie można odmówić bez wskazania przyczyny. Taka odmowa to narażenie się na sankcje wynikające z Kodeksu Pracy na wypadek niewykonywania przez pracownika poleceń pracodawcy, z rozwiązaniem umowy włącznie.

Warto tutaj wspomnieć o jednej, choć bardzo rzadko występującej realnie sytuacji. W KP jest przepis:„ pracownik może odmówić udziału w szkoleniu w sytuacji, gdy jest to z jakichś powodów sprzeczne z prawem lub umową o pracę.”
Inaczej jest ze szkoleniami organizowanymi po godzinach pracy. Tu przyczyną odmowy może być np. ciąża albo sprawowanie opieki nad dzieckiem poniżej 4 roku życia. Generalnie pracownik ma prawo odmówić uczestnictwa w szkoleniu organizowanym po godzinach.

Wiesz już wszystko co powinieneś, teraz przed Tobą już tylko wybór trenera efektywności i… ruszaj z inwestycją w szkolenie.

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>