Jak działać skutecznie?

Jak działać skutecznie?

Definicja jest prosta jak wypas owiec. Skuteczne działanie to takie, które prowadzi do skutku zamierzonego jako cel. Co więc będzie miarą skutecznego działania? Stopień zbliżenia się do celu.

7 nawyków skutecznego działania Stephena Coveya opisałem na blogu jako  oddzielne hasło, bowiem teoria ta ma wielu wyznawców we współczesnym świecie liderów. Niewielu z nich jednak wie, że ojcem, może lepiej napisać – współtwórcą nauki o skuteczności działania był Polak – Tadeusz Kotarbiński (1886-1981).  Nauka mówiąca o skutecznym działaniu to prakseologia. Określenie prakseologia pochodzi z jednego z dzieł Tadeusza Kotarbińskiego pod tytułem „Traktat o dobrej robocie”, stanowi ono pionierski w Polsce wykład z prakseologii.

 

Skuteczne działanie w 3 zasadach

Prakseologia zdefiniowała właściwości sprawnego działania, którymi są:

Skuteczność działania, związana z osiągnięciem określonego wcześniej skutku. Działanie określane jest jako skuteczne, gdy założony cel osiągnięto. Pojęcie skuteczności miewa różne stadia. Jeśli podczas dnia pracy zrealizowaliśmy wszystkie rozmowy z pracownikami, które planowaliśmy odbyć, wtedy można mówić o całkowitej skuteczności działań. Jeśli rozmawialiśmy tylko z kilkoma z nich, to działanie było skuteczne tylko częściowo. Działanie określa się jako nieskuteczne, gdy celu w ogóle nie osiągnięto, na przykład w ogóle nie udało nam się odbyć ani jednej rozmowy.

Korzystność działania ma miejsce, gdy wynik użyteczny, który uzyskano jest większy niż poniesione nakłady. Jeśli wynik użyteczny jest mniejszy porównując do nakładów zachodzi działanie niekorzystne.

 Symbol W oznacza wynik użyteczny, symbol K oznacza poniesione nakłady.

W>K   => to niewspółmierność świadczy o działaniu korzystnym.

W<K   => to działanie niekorzystne
W=K   => oznacza działanie neutralne.

Ekonomiczność działania określa się jako stosunek wyniku użytecznego „W” do poniesionych nakładów „K”.

W/K > 1  => jest to działanie ekonomiczne,

W/K = 1  => jest to działanie neutralne ekonomicznie,
W/K < 1  => 
jest to działanie nieekonomiczne.

(„/” oznacza dzielenie)

Te podstawowe zasady wykłada się na wyższych uczelniach zarządzania na całym świecie do dziś, a każdemu z nas, czy studiował zarządzanie, czy nie, polecam ten cytat z prof. Kotarbińskiego:

„Lub robić coś… Kochaj kogoś… Nie bądź gałganem… Żyj poważnie!”

2 Komentarze

  1. „Nawet najlepszym kowalom własnego losu przypadek ściele łoża” – Wojciech Pyszczek

    Odpowiedz

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>